Moskva, Petrohrad a Solovecké ostrovy

cena od 23 800 Kč termín: 13.07.2018 délka: 24 dní (zájezd č. 489866)

24 - denní zájezd

Rusko nemůžete pochopit, můžete si jej ale zamilovat - tak praví klasik. Přesvědčte se sami a vydejte se s námi na dlouhé putování za ruskou duší, po stopách ruských malířů a mnichů prodchnutých bohohledačstvím, po těch nejvýznamnějších památkách ruského umění a stavitelství. Zamilujete si nekonečné ruské lesy, srdečnost místních lidí a nádhernou přírodu Ruska - a ta láska vás už nikdy neopustí. Ze studených vln Bílého moře ční k nebi zlaté kopule středověkého Soloveckého kláštera. Sem vedly po staletí kroky poutníků i mnichů hledajících místo, které je blíže bohu. I my se na chvíli staneme poutníky putujícími svatou Rusí za lidmi, za dobrodružstvím a za poznáním. Během cesty budeme mít možnost se detailně seznámit s realitou ruského venkova i města, projedeme 7.000 km srdcem historického Ruska a ledovcovou krajinou s tisíci jezery. Ochutnáme pirožek s kartoškou, čaj s borůvkami, vodku, soloveckého sledě i papirosy „Belomor“, které kouřil, všem dětem známý, zlý vlk. Navštívíme ty nejslavnější ruské kláštery s obdivuhodnými chrámy a památkami, v muzeích si kromě jiného prohlédneme obrazy tří nejznámějších ruských středověkých malířů (Andreje Rubleva, Theofana Řeka a Dionýsia), jejichž místa působení i navštívíme. Při návštěvě významných památek je zajištěn odborný výklad s překladem. Budeme tábořit na březích řek a jezer, kudy vedly staré obchodní cesty, lovit ryby, sbírat houby ukryté v kobercích mechů a trpět pod údery březových větviček v ruské sauně. To vše v zemi, kde se můžeme s místními obyvateli jednoduše domluvit a která ani přes svou truchlivou historii neztratila nic na své pohostinnosti a romantické kráse.
POZOR! Jedinečná příležitost zúčastnit se této legendární akce právě v sezóně 2018 - další příležitost bude až v roce 2020.

Program : 1. - 2. Cesta z Brna přes TRAKAI (koupání a prohlídka) a VILNIUS  - prohlídka a pak hurá do MOSKVY, kde se ubytujeme na dvě noci v hostelu.

3. - 4. Zahájíme prohlídku centra Moskvy: KREML , RUDÉ NÁMĚSTÍ , CHRÁM VASILA BLAŽENÉHO , Chrám Krista Spasitele, GUM, Mauzoleum V. I. Lenina. Večer pak spočineme v oblíbeném letním carském sídle v Kolomenském  s přilehlým parkem. Druhý den nás čeká Treťjakovská galerie a pak přesun přes  ABRAMCEVO (vesnické sídlo, kde maloval M. A. Vrubel a I. J. Repin, psal I. S. Turgeněv a N. A. Někrasov) do  starého ruského města SERGIJEV POSAD, kde se zaposloucháme do večerních zvonů ve slavném monastýru.


5. - 9. Dopoledne navštívíme unikátní chrám sv. Jiří v JURJEVU POLSKÉM a pak nás už čeká SUZDAL  – starobylé ruské město s kompletně zachovalou architekturou. Pěšky si zajdeme k malebnému unikátnímu chrámu P. Marie Pomocné na říčce Něrli  , ve které se vykoupeme. Busem se přesuneme do města VLADIMIR s bělokamenným Uspenským saborem, který vyzdobil Andrej Rublev. Město PERESLAVL ZALESSKIJ nás uchvátí koupáním v jezeře Pleščevo a muzeem lesní úzkorozchodky. ROSTOV VELIKÝ  je známý zachovalým sněhobílým Kremlem a JAROSLAVL na břehu Volhy zase jako město zvonů, zvonkoher a malovaných chrámů. Po noci pod hradbami Spaso-priluckého monastýru navštívíme tržiště ve Vologdě – kdysi poslední výspě civilizace na cestě na sever a pak už vjedeme do nekonečných lesů. Čeká nás tady KIRILLOV – nejrozsáhlejší klášterní komplex v Rusku a kousek dál bývalý ženský klášter GORICY opředený pověstmi a zničený hledači pokladů. Nemůžeme minout FERAPONTOVO  s jedinečnými malbami středověkého malíře Dionýsia a s nádherným tábořením s výhledem na klášter zpříjemněným pobytem v ruské sauně.

10. - 13. Budeme si užívat divočiny: čeká nás cesta tajgou na sever, táboření na březích jezer a řek, Kenozerskij NP a vesnice Ljadiny - živý skanzen dřevěné architektury. Dojedeme až do centra obchodu se solí,  města Kargopol, ukrytého v tajze. Pak překročíme tragicky proslulý Bělomořsko-baltský kanál a z přístavu Kem poplujeme na SOLOVECKÉ OSTROVY  v Bílém moři.

14. - 18. Po dlouhé cestě spočineme na 4 dny na Soloveckých ostrovech. Návštívíme slavný klášter, muzeum ruské severské mořeplavby i jediné ruské muzeum gulagu. Prohlédneme si všechny zajímavosti ostrovů s osadami, kostely, mechovými jezírky a s pobřežím plným ledovcových valounů a na fakultativních plavbách navštívíme nejposvátnější místo pravoslavného Ruska – ostrov Anzer i Zaječí ostrovy s nálezy tajemných labyrintů.

19. - 22. Navštívíme naleziště petroglyfů v Zalavruze u Bílého moře a pak přes Petrozadovsk – centrum Karélie a se přesuneme do PETROHRADU . Úvodem navštívíme letní paláce a fontány Petra I. v Petrodvorcích a pak už nás čeká centrum: Aurora, Petropavlovská pevnost (carské hrobky a obávané carské vězení), Ermitáž, Něvský prospekt, Chrám sv. Izáka, Muzeum Dostojevského, Muzeum A. S. Puškina, noční zvedání mostů na Něvě. Po dvou nocích v Petrohradě se přes Carskoje Selo a jantarovou komnatu přesuneme do NOVGORODU , kde si užijeme krás starobylého ruského města, koupání na městské pláži a prohlídku muzea malíře Theofana Řeka. V posledním ruském městě PSKOV zhlédneme starou pevnost a poklady Mirožského monastýru s unikátními freskami z 12. století.

23. - 24. Cesta přes Pobaltí (prohlídka KAUNASU, skanzen Rumšiškés) a Polsko zpět do Brna.

Při návštěvě nejvýznamnějších památek je zajištěn odborný průvodce s překladem.

Ubytování: hostel

Stravování: polopenze

Doprava: autokarem

Tento zájezd již nenabízíme.

Pozice hotelů a letovisek jsou pouze orientační a nemusí být ve všech případech zcela přesné.

Nabízí

KUDRNA s.r.o.

KUDRNA s.r.o.

Lidická 17
60200 Brno
telefon: 542216764

Zájezd již není v nabídce

Další nabídka v této destinaci

Aktuální počasí

Kaunas -1 °C
Palanga 3 °C
Siauliai -1 °C
Vilnius -1 °C

Základní informace

Litva

Litva
Hlavní město: Vilnius
Počet obyvatel: 3 891 338
Měna: LTL
Rozloha: 65,200 km2
zavřít

Odeslat stránku emailem

Kolik je jedna+dva?... vložte správnou číslici (jde o ochranu proti spamu)
Dobrý den,

< Vaše jméno > Vám zasílá doporučení k návštěvě stránky:
http://litva.vasezajezdy.cz/zajezdy/moskva-petrohrad-a-solovecke-ostrovy-489866/
(Nepovinný) text Vašeho vzkazu:


Děkujeme za Vaši návštěvu.

http://litva.vasezajezdy.cz