Ruský sever

délka: 17 dní (zájezd č. 457695)

17 - denní zájezd

Rusko – země stejně tak mnohotvárná a plná protikladů, jako obrovská. Po staletí přitahovala zvídavé Evropany ve snaze ji poznat a aspoň něco z její historie, kultury a zvyklostí pochopit. Mnozí z prvních Evropanů připluli do Ruska po obchodní magistrále, která od 16. st. spojovala Moskvu s Evropou a která vedla přes Bílé moře po řece Oněze. Tudy plul car Petr I. do Evropy, tudy se vydávali odvážní ruští cestovatelé a obchodníci na své dobrodružné výpravy a na lov na Novou zemi, do polárního moře a po sibiřských řekách. Odsud pocházeli první ruští osídlenci Aljašky. Ruský sever, jak se tato etnografická oblast kolem Oněgy a Archangelska nazývá, byl díky staletému osídlení a díky odlehlosti odedávna zdrojem ruské kultury, tady lze najít kořeny ruské originální a monumentální dřevěné architektury, tady vznikly mnohé ruské pověsti a pohádky. Tady má svůj domov děda Mrazík a tady bydlí Nastěnka ve srubu postaveném ze staletých borovic.

Na našem putování po ruském severu projedeme tajgou, močály a po březích jezer po stopách pradávné obchodní magistrály několik tisíc kilometrů. Budeme se kochat malebností severské přírody, obdivovat dřevořezbou malované roubené rybářské domy a mohutné dřevěné chrámy postavené bez jediného hřebíku, krmit se borůvkami a rybami a tábořit na březách jezer. Oporou nám bude náš toulavý autobus, který nám poskytne polopenzi i útulek a který nás doveze i na místa, kam noha evropského poutníka již dlouho nevstoupila. Máte jedinečnou možnost absolvovat tento zájezd v létě 2017, následující rok bude v nabídce opět vystřídán okruhem na Solovecké ostrovy.

Program : 1.- 2. Cesta z Brna přes TRAKAI (koupání a prohlídka) a VILNIUS   (prohlídka).

3. Ve starobylém městě PSKOV zhlédneme starou pevnost a poklady Mirožského monastýru  s unikátními freskami z 12. st., přesuneme se do NOVGORODU , kde si užijeme krás starobylého ruského města, koupání na městské pláži a prohlídku muzea malíře Theofana Řeka , kde nedaleko přespíme v hostelu.

4. Vydáme se na sever, přes KIRILLOV – nejrozsáhlejší klášterní komplex v Rusku. Kousek dál nemůžeme minout FERAPONTOVO  s jedinečnými malbami středověkého malíře Dionýsia a s nádherným tábořením s výhledem na klášter.

5. Po cestách, které se stále více noří do tajgy, projedeme k východnímu břehu Ladožského jezera a pak dopohádkově severskykrásného Kenozerského národního parku u malebného jezera Lekšmozero.

6. - 8. Hodíme si batohy na záda a vydáme se po staré kupecké stezce (celkem 36 km za 3 dny) z vesnice Maseľga do vesnice Veďjagino napříč KENOZERSKÝM NÁRODNÍM PARKEM k jeho severní hranici na KENOZERU. Čekají nás tábořiště na březích průzračných jezer, vesnice s roubenými domy z 18. stol., posvátná poutní místa, kaňon říčky Porženky a staleté kostelíky postavené jen s pomocí sekery a bez bez jediného hřebíku a spaní i vaření v divoké přírodě. Kdo by se na putování natěžko necítil, může krásy NP objevovat i nalehko se zázemím u busu.

9. Po prohlídce pamětihodností a krásných scenérií severní části Kenozerského parku přejedeme do vesnic Šolochovskaja a Oševenskoje, které se zachovaly staletími takřka neporušené včetně unikátních dřevěných chrámů.

10. – 11. Pojedeme po typické ruské výpadovce kolem řeky Oněgy a jejích vesnic a staletých dřevěných chrámů po kdysi jediné tepně spojující Moskvu s Evropou až do městečka ONĚGA, kde spočineme v místním hotýlku.

12. Smočíme nohu v Bílém moři a navrátíme se do centra oblasti – města KARGOPOL, kde navštívíme místní vlastivědné muzeum a pokocháme se množstvím bělokamenných chrámů tohoto kdysi bohatého centra ruských kupců a mořeplavců.

13. Přejedeme tajgou zpět na západ do vesnice Marino na břehu řašelinově temné říčky Andoma, kde se utáboříme a odpočineme si v ruské bánji.

14. – 15. Budeme se vracet domů přes NOVGOROD (tam přespíme v hostelu)  a PSKOV.


16. – 17. Čeká nás cesta přes Pobaltí (prohlídka KAUNASU , skanzen Rumšiškés) a Polsko zpět do Brna.

Ubytování: hostel

Stravování: polopenze

Doprava: autokarem

Tento zájezd již nenabízíme.

Pozice hotelů a letovisek jsou pouze orientační a nemusí být ve všech případech zcela přesné.

Nabízí

KUDRNA s.r.o.

KUDRNA s.r.o.

Lidická 17
60200 Brno
telefon: 542216764

Zájezd již není v nabídce

Další nabídka v této destinaci

Aktuální počasí

Kaunas 16 °C
Palanga 19 °C
Siauliai 16 °C
Vilnius 16 °C

Základní informace

Litva

Litva
Hlavní město: Vilnius
Počet obyvatel: 3 891 338
Měna: LTL
Rozloha: 65,200 km2
zavřít

Odeslat stránku emailem

Kolik je jedna+dva?... vložte správnou číslici (jde o ochranu proti spamu)
Dobrý den,

< Vaše jméno > Vám zasílá doporučení k návštěvě stránky:
http://litva.vasezajezdy.cz/zajezdy/rusky-sever-457695/
(Nepovinný) text Vašeho vzkazu:


Děkujeme za Vaši návštěvu.

http://litva.vasezajezdy.cz